Les 22 entités administratives
du pays de Galles

Comtés (''Counties'') : 9
Arrondissements de comté (''County Boroughs'') : 10
Villes (''Cities'') : 3

Nos 1-10:
Arrondissements de comté

 

 

 

Nos 11-13:
Villes

 

Nos 14-22:
Comtés

 

1) Neath Port Talbot (Castell-nedd Port Talbot)
2)
Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
3) Vale of Glamorgan
(Bro Morgannwg)
4) Rhondda Cynon Taff
(Rhondda Cynon Tâf)
5) Caerphilly
(Caerffili)
6) Merthyr Tydfil
(Merthyr Tudful)
7) Blaenau Gwent
8) Torfaen
(Tor-faen)
9) Wrexham
(Wrecsam)
10) Conwy

11)
Newport (Casnewydd)  

12) Cardiff
(Caerdydd)
13)
Swansea (Abertawe)
14) Monmouthshire (Sir Fynwy)  
15) Powys
16)
Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)  
17)
Pembrokeshire (Sir Benfro)  
18)
Ceredigion (Sir Ceredigion)  
19)
Gwynedd
20) Île d'Anglesey
(Ynys Môn)

21)
Denbighshire (Sir Ddinbych)
22)
Flintshire (Sir y Fflint)  

Entités administratives


 

Page précédente


Pays de Galles - Royaume-Uni

Accueil: aménagement linguistique dans le monde