Moldavie

Loi sur les droits des personnes appartenant
ą des minorités nationales et sur le statut juridique
de leurs organismes

(2001)

On trouvera ici la version originale adoptée en moldave (roumain) de la Loi sur les droits des personnes appartenant ą des minorités nationales et sur le statut juridique de leurs organismes.

LEGEA

cu privire la drepturile persoanelor aparţinīnd minorităţilor
naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor

Nr. 382-XV din 19.07.2001

(Monitorul Oficial nr. 107 din.: 04.09.2001, art. 819)

Demonstrīnd devotament faţă de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi de alte acte juridice internaţionale privind drepturile omului, inclusiv faţă de Convenţia-cadru  privind protecţia minorităţilor naţionale;

confirmīnd şi dezvoltīnd drepturile, libertăţile şi obligaţiile fundamentale ale cetăţenilor, consfinţite īn Constituţia Republicii Moldova;

ţinīnd cont de diversitatea etnică, culturală şi  lingvistică a poporului Republicii Moldova constituită  pe parcursul  istoriei;

pornind de la principiile juridice internaţionale conform cărora protecţia minorităţilor naţionale, a drepturilor şi  libertăţilor  persoanelor aparţinīnd acestor minorităţi este parte inseparabilă a protecţiei drepturilor  omului;

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul  I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. - Īn sensul  prezentei  legi,  prin persoane aparţinīnd minorităţilor naţionale se īnţeleg persoanele care domiciliază  pe teritoriul Republicii Moldova, sīnt cetăţeni ai  ei, au particularităţi etnice, culturale, lingvistice şi religioase  prin care se deosebesc de majoritatea populaţiei - moldoveni - şi se consideră de altă origine etnică.

Art.2. -  Orice persoană aparţinīnd unei minorităţi naţionale are dreptul să  aleagă  liber dacă  aparţine minorităţii respective  sau  nu.  Această alegere sau  exercitare a drepturilor legate de ea  nu  trebuie să  pună  persoana īntr-o  situaţie nefavorabilă.

Art.3. - Relaţiile care apar īn contextul exercitării drepturilor şi libertăţilor aferente apartenenţei la o minoritate  naţională sīnt reglementate de Constituţia Republicii Moldova, de prezenta lege, de alte acte legislative, precum şi de tratatele şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Capitolul  II

DREPTURILE  FUNDAMENTALE ALE

PERSOANELOR APARŢINĪND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

Art.4. - (1) Statul garantează persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale  dreptul  la egalitate īn faţa legii şi la protecţie egală  īn faţa legii.

(2) Orice discriminare din motivul apartenenţei  la o minoritate naţională este interzisă.

Art.5. - (1) Statul  se  obligă  să  contribuie la crearea condiţiilor necesare păstrării, dezvoltării şi  exprimării  identităţii  etnice, culturale, lingvistice şi  religioase a persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale.

(2) Statul asigură  efectuarea de cercetări ştiinţifice īn domeniul  istoriei, limbii şi  culturii  minorităţilor naţionale.

(3) Monumentele de istorie şi cultură ale minorităţilor naţionale sīnt ocrotite de stat.

Art.6. - (1) Statul garantează realizarea drepturilor persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale la educaţie preşcolară, la studii primare, medii (generale şi profesionale), superioare şi  postuniversitare  īn limbile moldovenească şi rusă,  creează  condiţii  pentru  realizarea dreptului lor la educaţie şi la  instruire īn limba maternă (ucraineană,  găgăuză,  bulgară, ivrit, idiş etc.).

(2) Pentru asigurarea procesului  de instruire īn instituţiile de īnvăţămīnt īn care predarea se face, īn īntregime sau  parţial, īn limbile minorităţilor naţionale, statul  contribuie la elaborarea de programe şi  literatură didactico-metodică, la  instruirea cadrelor didactice, colaborīnd īn  acest domeniu cu alte ţări.

(3) Persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale au  dreptul  să  obţină studii superioare şi  postuniversitare  īn patria lor istorică şi īn alte ţări īn baza tratatelor şi acordurilor internaţionale.

(4) Persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale şi organizaţiile lor au dreptul, īn condiţiile legii, să fondeze instituţii preşcolare şi instituţii  de īnvăţămīnt particulare de toate nivelurile. Studierea limbii şi literaturii moldoveneşti, precum şi a istoriei Moldovei, īn toate instituţiile de īnvăţămīnt este obligatorie.

Art.7. - Persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale au dreptul la libera folosire a limbii materne, atīt īn scris, cīt şi oral, să aibă acces la informaţii īn această limbă, să o difuzeze şi să facă schimb de informaţii.

Art.8. - (1) Statul asigură publicarea actelor normative, comunicărilor oficiale şi  altor informaţii de importanţă naţională īn limbile moldovenească şi rusă.

(2) Īn localităţile cărora, īn conformitate cu art.111 din Constituţia Republicii Moldova, le-a fost acordat statut special de autonomie, actele normative de importanţă locală, comunicările oficiale şi alte informaţii se publică şi īn alte limbi oficiale stabilite de legile respective.

(3) Pe teritoriile  īn care persoanele aparţinīnd unei minorităţi naţionale constituie o parte considerabilă din populaţie, actele autorităţilor administraţiei publice locale se publică īn limba acestei minorităţi dacă este necesar şi, totodată, īn limbile moldovenească şi rusă.

Art.9. - Statul garantează că modificarea organizării administrativ-teritoriale  nu va urmări modificarea componenţei etno-demografice a regiunilor. La efectuarea unor astfel de modificări, se va ţine cont de opinia  populaţiei locale, inclusiv de opinia persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale.

Art.10. - Denumirile  localităţilor, străzilor şi stradelelor se indică īn limba moldovenească, dar, după caz, la decizia autorităţilor administraţiei publice  locale, şi īn altă limbă, īn conformitate cu  legislaţia īn vigoare. Denumirile  instituţiilor şi localurilor publice se indică īn limbile moldovenească şi rusă. Īn localităţile cărora le-a fost acordat statut special de autonomie, denumirile nominalizate se indică şi īn alte limbi oficiale, stabilite prin legile respective.

Art.11. - (1) Informaţia cu caracter public care se referă nemijlocit la ocrotirea sănătăţii, la asigurarea ordinii publice şi a securităţii cetăţenilor, precum şi  informaţia vizuală īn instituţiile Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Procuraturii, īn instituţiile medicale din municipii şi oraşe, īn mijloacele de transport, īn gările auto, feroviare şi fluviale, īn aeroporturi, pe autostrăzi se perfectează īn limba moldovenească, dar, după caz, la decizia autorităţilor administraţiei publice locale, şi īn altă limbă, īn conformitate cu legislaţia īn vigoare.

(2) Īn localităţile cărora le-a fost acordat statut special de autonomie, informaţia prevăzută la alin.(1) se poate perfecta şi īn alte limbi oficiale stabilite de legile respective.

(3) Īn teritoriile īn care persoanele aparţinīnd unei  minorităţi  naţionale constituie o  parte considerabilă  din populaţie, informaţia prevăzută  la alin.(1) se publică, după  caz, şi  īn limba acestei  minorităţi.

Art.12. - (1) Persoanele aparţinīnd minorităţilor  naţionale au dreptul de a se adresa īn instituţiile publice oral şi īn scris, īn limba moldovenească sau rusă,   şi de a primi răspuns īn limba īn care au formulat adresarea.

(2) Īn localităţile cărora le-a fost acordat statut special de autonomie, drept limbă de comunicare īn relaţiile cu autorităţile publice poate servi una din limbile oficiale stabilite de legile respective.

(3) Īn teritoriile īn care persoanele aparţinīnd unei minorităţi naţionale constituie o parte considerabilă din populaţie, drept limbă de comunicare cu autorităţile publice poate servi şi limba acestei minorităţi.

Art.13. - (1) Persoanele aparţinīnd minorităţilor  naţionale şi organizaţiile lor  au  dreptul, īn condiţiile legii, de a fonda mijloace de informare īn masă,  de a edita literatură īn limbile minorităţilor naţionale.

(2) Statul asigură organizarea emisiunilor īn limbile minorităţilor naţionale la radioul şi televiziunea de stat.

Art.14. - Persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale au dreptul, īn condiţiile legii, să-şi determine atitudinea faţă de religie, īn special să-şi aleagă confesiunea, precum şi să desfăşoare,  individual sau īmpreună cu coreligionarii, activitate religioasă de iluminare īn limba maternă sau īn  altă limbă pe care o acceptă, să săvīrşească ritualuri, să īntreţină clădiri de cult, să utilizeze literatură religioasă şi obiecte de rit.

Art.15. - Persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale au dreptul să ţină sărbătorile lor naţionale şi să comemoreze datele lor istorice, să participe la săvīrşirea de ritualuri ale popoarelor lor, să folosească īn particular simbolica lor naţională.

Art.16. - (1) Persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale au dreptul să-şi utilizeze numele, prenumele şi patronimicul (dacă acesta se foloseşte īn limba lor maternă), inclusiv īn acte oficiale, īn forma acceptată īn limba lor maternă.

(2) Dacă īn limba maternă a persoanei aparţinīnd unei minorităţi naţionale se foloseşte un alt alfabet decīt cel latin, numele, prenumele şi patronimicul ei se transliterează īn limba moldovenească īn conformitate cu normele ei de transliterare a numelor străine.

(3) La  īnregistrarea  actelor de stare civilă şi la perfectarea actelor de identitate este obligatoriu să  se ţină cont de voinţa persoanei referitor la utilizarea dreptului  stabilit la alin.(1).

Art.17. - Statul contribuie la facilitatea contactelor umanitare ale persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale cu  patria lor istorică.

Capitolul  III

ORGANIZAŢIILE  PERSOANELOR

APARŢINĪND MINORITĂŢILOR  NAŢIONALE

Art.18. -  Persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale pot să-şi  exercite drepturile atīt īn mod individual, cīt şi  asociindu-se, īn  condiţiile legii, īn  organizaţii (asociaţii, comuniuni, comunităţi, societăţi etc.) cu  caracter iluminist, cultural, religios şi de binefacere.

Art.19. - (1) Organizaţiile persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale au drepturile  care sīnt acordate, conform  legislaţiei  īn vigoare, asociaţiilor  obşteşti.

(2) Nici  una din organizaţiile persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale nu poate pretinde la reprezentarea monopolizată a intereselor minorităţii  respective.

Art.20. - (1) Organizaţiile persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale beneficiază  de susţinerea statului  la realizarea programelor īn domeniul  culturii, ştiinţei, īnvăţămīntului, iluminismului, cercetărilor istorice, binefacerii.

(2) Unele din programele, stabilite la alin.(1), de interes deosebit, selectate prin concurs, pot fi  susţinute financiar de către stat.

(3) Organul responsabil de selectarea programelor, de finanţarea lor şi  de controlul asupra folosirii  mijloacelor repartizate conform  alin.(2) este Departamentul  Relaţiilor Interetnice.

(4) Organizaţiile persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale au  dreptul  de a primi  şi  a folosi, īn condiţiile legii, donaţiile făcute de persoane juridice şi  fizice.

Art.21. - Organizaţiile persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale au  dreptul  să colaboreze cu  instituţii şi  departamente din alte ţări, de a căror competenţă ţin problemele ce prezintă  interes pentru  organizaţiile  īn cauză  sub  aspectul  realizării  scopurilor lor statutare.

Art.22. -  La  elaborarea  şi  promovarea  politicii  īn  domeniul  culturii  şi  īnvăţămīntului  minorităţilor naţionale, Guvernul, ministerele, departamentele, autorităţile administraţiei publice locale vor consulta organizaţiile persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale ale căror interese sīnt atinse īn  deciziile respective.

Capitolul IV

DREPTUL DE REPREZENTANŢĂ ŞI DE

PARTICIPAŢIE LA ADMINISTRARE

Art.23. - Reprezentanţa persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale īn Parlament şi  īn  consiliile locale este obţinută  īn urma alegerilor,  conform  legislaţiei īn vigoare.

Art.24. -  Persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale au  dreptul  de reprezentanţă  aproximativ proporţională  īn structurile puterii  executive şi  ale celei judecătoreşti  de toate nivelurile, īn armată, īn organele de drept.

Art.25. - (1) Organul  responsabil  de  promovarea politicii  de stat īn domeniul  relaţiilor interetnice,  īn special de executarea  prezentei legi, este Departamentul  Relaţiilor Interetnice.

(2) Pe līngă  Departamentul Relaţii  Interetnice funcţionează  īn calitate de organ  consultativ  un consiliu  de coordonare,  din  a cărui componenţă fac parte şi  conducători ai  asociaţiilor etno-culturale.

(3) Īn subordinea Departamentului Relaţii Interetnice funcţionează Casa Naţionalităţilor, centru  cultural  şi  organizatoric al  organizaţiilor etno-culturale republicane.

(4) Directorul  general  al  Departamentului Relaţiilor Interetnice este numit de Guvern, de comun acord cu  Comisia parlamentară pentru drepturile omului şi minorităţile naţionale.

Capitolul  V

DISPOZIŢII FINALE

Art.26. - Realizarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale presupune īndeplinirea obligaţiunilor acestor persoane faţă de statul Republica Moldova  şi nu poate limita drepturile şi  interesele legitime ale altora.

Art.27. - Īn prezenta lege, nimic nu poate fi  interpretat drept periclitare a suveranităţii, independenţei şi  integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

Art.28. - Dacă  īn actele juridice internaţionale privind drepturile omului  la care  Republica Moldova a aderat  sīnt stabilite alte prevederi  decīt cele din legislaţia Republicii Moldova cu  privire la drepturile şi  libertăţile fundamentale ale omului, inclusiv la drepturile persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale, se aplică  prevederile actelor  juridice internaţionale.

Art.29. - Guvernul, īn termen de 3  luni:

va prezenta Parlamentului  propuneri  pentru  aducerea legislaţiei īn vigoare īn conformitate cu  prezenta lege;

va adopta actele normative care să asigure executarea prezentei legi.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI              Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 19 iulie 2001.

Nr. 382-XV.

  Page précédente

Moldavie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde